Δράσεις

Η εξέλιξη της ομάδας Ithaca

Η Ithaca από τον Απρίλιο του 2016 προσφέρει με αφοσίωση κοινωνικό έργο και εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Στα πλαίσια των δράσεών της, από τον Ιανουάριο του 2017, πέρα από τις υπηρεσίες υγιεινής, κατάφερε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης για ανθρώπους, που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στοχεύοντας στην εργασιακή και κοινωνική τους επανένταξη.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που ο Χρήστος, ο πρώτος μας εργαζόμενος, κατάφερε με την καθοδήγηση και υποστήριξη της  Ithaca σε συνεργεία με το «Επίκεντρο»  της Action Aid να αποκτήσει όλα τα εφόδια και να βρει μια νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στη θέση του,  2 νέοι εργαζόμενοι, ο Λεωνίδας, ο οποίος υποστηρίζεται από τις δομές της «Equal Society», και ο Μιχάλης, πωλητής του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» εντάχθηκαν στην ομάδα μας ξεκινώντας το δικό τους ταξίδι προς την «Ιθάκη». Στόχος μας είναι να αυξηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος διευρύνοντας τον αριθμό των ανθρώπων, οι οποίοι επωφελούνται από τις υπηρεσίες μας.