Όροι χρήσης

Η οργάνωση Ithaca διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε καταθέτη όπως είναι το όνομα, το επώνυμο και το e-mail επικοινωνίας αποκλειστικά για την έκδοση αποδείξεων, για στατιστικούς λόγους, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστοτόπου και για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης της δράσης και των αποτελεσμάτων της οργάνωσης. Η οργάνωση δεν διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (ονοματεπώνυμο κατόχου της κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας και αριθμός cvv) που χρησιμοποιεί ο καταθέτης για την ολοκλήρωση της δωρεάς του. Η ολοκλήρωση της δωρεάς γίνεται μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας ePos Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς και ως εκ τούτου, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καταχωρούνται από την Τράπεζα Πειραιώς, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αθηνάς, αρ.4, και είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των δεδομένων των καταθετών. Η οργάνωση διαφυλάσσσει τα στοιχεία των καταθετών και δεν πρόκειται να τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο εάν προβλέπεται από το νόμο ή ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η ολοκλήρωση της δωρεάς του υποψήφιου καταθέτη πραγματοποιείται με την καταχώριση των στοιχείων της κάρτας του. Σε περίπτωση που ο καταθέτης έχει κάνει οποιοδήποτε λάθος ως προς το ποσό της δωρεάς και επιθυμεί να του επιστραφεί, θα πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών να αποστείλει έγγραφο αίτημα στην οργάνωση μέσω φαξ. Μετά το πέρας των δύο εργάσιμων ημερών και εφόσον ο υποψήφιος καταθέτης δεν έχει αποστείλει το αίτημα για επιστροφή της δωρεάς του εγγράφως, τότε η δωρεά θα καταχωρείται στην οργάνωση. Αίτημα ακύρωσης και επιστροφής της δωρεάς μετά την πάροδο των δύο ημερών δεν θα γίνεται δεκτό. Επίσης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος καταθέτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει δωρεά άνω των 1.000 ευρώ, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να προβούμε πρώτα στις απαραίτητες φορολογικές ενέργειες. Σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως ο καταθέτης θα λάβει από την οργάνωση απόδειξη είσπραξης δωρεάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων.