Υπηρεσίες Υγιεινής

Υπηρεσίες υγιεινής

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγιεινής προς τους ανθρώπους που διαβιούν σε καταστάσεις δρόμου ή εν γένει επισφαλείς συνθήκες. Η υγιεινή αποτελεί τη βάση του έργου μας, μέσω της οποίας γίνεται το πρώτο βήμα προς την ολική επανένταξη.

Έτσι, η Ithaca, δεδομένης της έλλειψης επαρκών υπηρεσιών υγιεινής, λειτουργεί την πρώτη κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων στην Ευρώπη από το 2016. Η μονάδα μας λειτουργεί καθημερινά στην Αττική, ενώ παράλληλα πραγματοποιούμε και δράσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Πάτρα.

Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων

Είμαστε επίσης υπερήφανοι για τη σταθερή δομή πλυντηρίων μας στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων που τέθηκε σε λειτουργία με την έναρξη της πανδημίας Covid, το 2020, κι εξυπηρετεί ωφελούμενους από το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του κέντρου, μέσω εργαζόμενης της Ithaca από ευάλωτη ομάδα.

Η Ithaca εξυπηρετεί τον χρόνο περίπου 350 ανθρώπους, προσφέροντας πανω απο 15 τόνους καθαρών ρούχων και ιματισμού, ενώ κάθε μήνα εξυπηρετεί περίπου 100 άτομα, 300 πλυσεις και 1400 κιλα

Παρεμβάσεις Ενίσχυσης και Υποστήριξης

Παράλληλα, λόγω της φύσης της Κινητής Μονάδας, η Ithaca συμμετέχει σε δράσεις παρεμβάσεις σε έκτακτες ανάγκες, όπως φυσικές καταστροφές, ακραίες θερμοκρασίες με στόχο την ανακούφιση των πληττόμενων και του άστεγου πληθυσμού.

Από τις υπηρεσίες υγιεινής μας έχουν μέχρι σήμερα εξυπηρετηθεί πάνω από 9.000 ωφελούμενοι, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 35.000 επισκέψεις κι έχουν επιστραφεί καθαρά πάνω από 170 τόνοι ρούχων.