Υπηρεσίες Ένταξης

Κοινωνική υπηρεσία

Το Μάρτιο 2021 ξεκίνησε η Κοινωνική Υπηρεσία της Ithaca στο δρόμο, η οποία λειτουργεί παράλληλα με τη δράση της Κινητής Μονάδας και επιλύει αιτήματα ωφελούμενων είτε άμεσα είτε με παραπομπή σε άλλους φορείς. Μέχρι σήμερα, η Κοινωνική Υπηρεσία της Ithaca έχει επιλύσει πάνω από 1.700 αιτήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που περιλαμβάνουν ιατρικά ραντεβού, έκδοση απαραίτητων εγγράφων και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Εργασιακή Απασχόληση

Το πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης και επανένταξης της Ithaca, ξεκίνησε το 2017. Μέσα από την πρόσληψη τους στην Ithaca, οι ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ασφαλές και πλαισωμένο εργασιακό περιβάλλον, να γνωρίσουν το αίσθημα της προσφοράς, να εκπαιδευτούν και να γεμίσουν τη φαρέτρα τους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα, 17 εργαζόμενοι μας έχουν καταφέρει να βρουν δουλειά πλήρης απασχόλησης μετά από την εμπειρία τους μαζί μας.

Εργασιακή Συμβουλευτική

Σε συνέχεια του προγράμματος εργασιακής εκπαίδευσης και με στόχο να υποστηριχθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων, το 2021, η Ithaca ξεκίνησε να δέχεται αιτήματα εργασιακής υποστήριξης και να παρέχει συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής με στόχο την εύρεση εργασίας σε ωφελούμενους από ευάλωτες ομάδες σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς. Παράλληλα, η συμμετοχή των ωφελουμένων στις παραπάνω δράσεις τους προσφέρει την απαραίτητη ενδυνάμωση τόσο σε συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο άμεση και ομαλή απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Μόνο το 2022, 35 άτομα κατάφεραν να βρουν εργασία μέσα από τις συναντήσεις με την εργασιακή μας σύμβουλο.