Ευαισθητοποίηση και Συνηγορία

Δράσεις συνηγορίας​

Με τη δημιουργία εκστρατειών και τις τοποθετήσεις απευθυνόμενοι προς κάθε αρμόδιο όργανο, η Ithaca διεκδικεί και συνηγορεί υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών, των υπηρεσιών και της πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε όλα τα βασικά αγαθά. Παράλληλα, αποδέχεται προσκλήσεις από αρμόδιους φορείς και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για την διαμόρφωσης πολιτικών για την αστεγία, καθώς είναι μέλος δικτύων για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην στέγη. Από το 2023, η Ithaca, αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, με στόχο την αποτελεσματικότερη και συντονισμένη διεκδίκηση δικαιωμάτων των άστεγων συνανθρώπων μας.

Εθελοντισμός

Η λειτουργία της Ithaca, από την πρώτη στιγμή βασίστηκε σε μεγάλο της μέρος, στην εθελοντική υποστήριξη. Παρέχοντας δυνατότητες εθελοντισμού με μεγάλο εύρος, η Ithaca, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στο μεγάλο έργο της στήριξης ευάλωτων συνανθρώπων.

Επικοινωνιακές πρωτοβουλίες

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της αστεγίας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες δράσης της Ithaca. Μέσα από την συμμετοχή εθελοντών από την τοπική και διεθνή κοινότητα, τις κοινές δράσεις με ευαισθητοποιημένες εταιρείες και οργανώσεις, καθώς και τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η Ithaca προβάλλει τις πραγματικές διαστάσεις της αστεγίας επιδιώκοντας την προώθηση λύσεων και την κινητοποίηση μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού.