Πυλώνες Δράσης

Τα προβλήματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι από τα βασικά κοινωνικά αγαθά είναι πολυσύνθετα. Έτσι, στόχος της ομάδας μας είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης σε αυτούς τους συμπολίτες μας. Για το σκοπό αυτό, η δράση μας αναπτύσσεται σε 3 βασικούς πυλώνες, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται για να προσφέρουν σε ανθρώπους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να ξαναβρούν την Ιθάκη τους.