Εργασιακή Συμβουλευτική, Συνηγορία

Γνώρισε τον Λεωνίδα, πρώην εργαζόμενο της Ithaca.

Η Ithaca, πέρα από την καθημερινή παροχή υπηρεσιών υγιεινής, προσφέρει και ευκαιρίες εργασιακής επανένταξης σε ανθρώπους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού μας. Στόχος του προγράμματος, είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να επανακτήσουν την χαμένη τους αυτοπεποίθηση, να προσαρμοστούν ξανά σε ένα εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν τις υπάρχουσες αλλά και νέες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν μελλοντικά.

Παράλληλα, μέσω εργασιακής συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης από εξειδικευμένη Κοινωνική Λειτουργό της ομάδας μας, παρέχουμε και υποστήριξη στην αναζήτηση μιας νέας εργασίας.

Ο Λεωνίδας,  προέρχεται από το πρόγραμμα Εργασιακής Εκπαίδευσης της Ithaca και έμεινε μαζί μας για 18 μήνες. Έπειτα, συνέχισε σε νέα εργασία σε μία άλλη οργάνωση, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τον άστεγο πληθυσμό και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτόν!