Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία της Ithaca

Κάτι νέο συμβαίνει στην Ithaca!

Καθώς η ομάδα μας μεγαλώνει και οι υπηρεσίες μας συνεχώς αυξάνονται, το κινητό πλυντήριο αποκτά νέες αρμοδιότητες. Ήδη από το 2017, ως γνωστόν, λειτουργούμε και με σκοπό την εργασιακή εκπαίδευση και επανένταξη ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες.
Τους τελευταίους μήνες έχουμε ξεκινήσει τη νέα υπηρεσία μας με τη βοήθεια της Κοινωνικής Λειτουργού της οργάνωσης. Η Ναταλία προσφέρει ώρες της καθημερινότητας της για να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων της Ithaca, οι οποίοι πέρα από εργασιακή εκπαίδευση λαμβάνουν και εξατομικευμένη συμβουλευτική, στοχεύοντας σε μία ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνική σφαίρα και εργασία. Θέλοντας να τους προετοιμάσουμε για τα επόμενα βήματα στη ζωή τους και για τον εργασιακό χώρο, διοργανώνουμε σεμινάρια σύνταξης βιογραφικών σημειωμάτων με απλά βήματα, καθώς επίσης μοιραζόμαστε χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία των επερχόμενων συνεντεύξεων εργασίας.

Όμως η Κοινωνική Υπηρεσία δεν περιορίζεται στο πλαίσιο των εργαζομένων. Η Ναταλία δραστηριοποιείται και στο πεδίο δράσης μας, κάθε Τρίτη & Πέμπτη στην πλατεία Κουμουνδούρου, όπου ερχόμενη σε επαφή με τους ωφελούμενους των υπηρεσιών μας, επεξεργάζεται τα αιτήματά τους και καταγράφει τις ανάγκες τους κάνοντας παραπομπές σε ανάλογες οργανώσεις, δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες. Τους υποστηρίζει και η ίδια σε πολλά από αυτά.

Για εμάς, η υποστήριξη είναι μία σύνθετη έννοια και την προσφέρουμε απλόχερα σε όσους τη χρειάζονται.