Δράσεις

Ετήσιος Απολογισμός 2022

Το 2022 συνεχίσαμε, εξελίξαμε και αναπτύξαμε δράσεις με στόχο πάντοτε την αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης άστεγου πληθυσμού και άλλων ευάλωτων ομάδων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους!

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον ετήσιο απολογισμό για το προηγούμενο έτος!

Ithaca Annual Report 2022