Εργασιακή Συμβουλευτική, Προγράμματα

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για ευάλωτες ομάδες !

Η εργασιακή επανένταξη για άτομα που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Η Ithaca, παρέχοντας αυτήν την υπηρεσία, προσπαθεί συνεχώς να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Με γνώμονα αυτό, από τον Ιανουάριο του 2023 και για τον επόμενο χρόνο, αναλαμβάνει ως φορέας υλοποίησης το πρόγραμμα Job Skill Recipes! 

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν άλλοι δύο οργανισμοί, η Zelsirdibas Misija Dzivibas Ediens από την Λετονία και η INERCIA DIGITAL SL από την Ισπανία, οι εταίροι θα καθιερώσουν έναν ανοιχτό και δομημένο διάλογο μεταξύ τους, πραγματοποιώντας τακτικές συναντήσεις και επιτόπιες επισκέψεις, θα γνωρίσουν ο ένας το έργο του άλλου και θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τα εργαλεία τους. 

Το έργο περιλαμβάνει διαφορετικές μεθοδολογίες, όπως την πρόσληψη των ατόμων σε ένα προστατευτικό αλλά απαιτητικό περιβάλλον μέχρι να νιώσουν έτοιμοι να βρουν εργασία μόνοι τους, την παροχή εργασιακής συμβουλευτικής σε ευάλωτα άτομα, την εμπλοκή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες και την παροχή κατάρτισης μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Παράλληλα έχουν τεθεί κάποιοι πολλοί σημαντικοί στόχοι για τους οργανισμούς , όπως η διερεύνηση και υιοθέτηση σε κάποιο βαθμό και των τεσσάρων παραπάνω μεθοδολογιών, η αύξηση της ποιότητας των προγραμμάτων που υλοποιεί κάθε οργανισμός και η ενίσχυση των ικανοτήτων τους, υιοθετώντας τις μεθοδολογίες των εταίρων τους. Εξίσου βασικοί στόχοι είναι και η διαπίστωση των κοινών αναγκών και των προτεραιοτήτων ώστε να εντοπιστούν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι εφαρμογής των μεθόδων, καθώς και η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου με την προοπτική μελλοντικών συνεργασιών.

Σχετικά με την Ithaca:

H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και στοχεύει στην επανένταξη και στη αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και ευκαιρίες εργασιακής επανένταξης σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 7.900+ ανθρώπους, συμπληρώνοντας πάνω από 26.000 επισκέψεις, παραδίδοντας 130+ τόνους καθαρών ρούχων. Με την παροχή ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας, έχει ήδη ανταποκριθεί σε πάνω από 480 αιτήματα ωφελούμενων, ενώ έχει συμβάλει επιτυχώς στην εργασιακή επανένταξη 20 ατόμων από ευάλωτες ομάδες.