Εργασιακή Συμβουλευτική, Κοινωνική Υπηρεσία, Προγράμματα, Συνεργασίες, Συνηγορία, Υποστήριξη

Έναρξη του προγράμματος “ΕΛΠΙΔΑ για την Αστεγία – Χτίζοντας γέφυρες για την κοινωνική ένταξη”.

Από τον Μαρτίου 2024, είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσουμε την έναρξη του Προγράμματος ΕΛΠΙΔΑ για την Αστεγία – Χτίζοντας γέφυρες για την κοινωνική ένταξη. Το Πρόγραμμα “ΕΛΠΙΔΑ για την Αστεγία”, υλοποιείται μέσω της συνέργειας Ithaca & Emfasis, υπό την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Το Πρόγραμμα έχει άμεσο στόχο την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων, των αξιών, μέσα από την ανακούφιση, την ενδυνάμωση, την ολοκληρωμένη υποστήριξη, κατάρτιση και ενδυνάμωση ευάλωτων συνανθρώπων μας σε επισφαλείς συνθήκες. Επιπλέον, στόχο του Προγράμματος αποτελεί η ένταξή τους, σε 5 περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη, τη Σαλαμίνα και τα Ιωάννινα, αλλά και εξατομικευμένες συναντήσεις ενημέρωσης και κατάρτισης φορέων ενασχολούμενων με τις ευάλωτες ομάδες. 

Αναλυτικότερα, οι δύο βασικοί πυλώνες του Προγράμματος “Ελπίδα για την Αστεγία”, αποτελούν: 

1)Σεμινάρια Ενδυνάμωσης αστέγων /ευάλωτων ομάδων: Στόχος η εκπαίδευση για εργασιακή επανένταξη, νομική/λογιστική συμβουλευτική, ψηφιακές δεξιότητες, πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, διασύνδεση με Οργανισμούς για την έκδοση εγγράφων και επιδομάτων. Με σκοπό, να διεκδικήσουν απασχόληση και ανεξαρτησία. Παράλληλα, θα διανέμονται δωρεάν ενημερωτικά φυλλάδια, εξειδικευμένα για κάθε περιοχή, με σημαντικές πληροφορίες για τους φορείς εξυπηρέτησης και τις διαδικασίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. απώλεια ταυτότητας.

2)Εξατομικευμένες Συναντήσεις Ενημέρωσης και Κατάρτισης με Εκπροσώπους Κρατικών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων: Ενημέρωση για τα δικαιώματα και την πρόσβαση σε αγαθά, ιατρικές υπηρεσίες, πλατφόρμες, ανταλλαγή καλών πρακτικών, ελάφρυνση από την γραφειοκρατεία, διασύνδεση ωφελούμενων κ.α. 

Επιπρόσθετοι στόχοι του Προγράμματος: 

Προστασία, ευαισθητοποίηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και των αξιών για τους άστεγους και τους ευάλωτους πληθυσμούς που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα με μειωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης ή / και δομές με ελλιπές προσωπικό. 

Εκπαίδευση άστεγων και ευάλωτων ατόμων για την εργασιακή τους επανένταξη, την αναγνώριση της αξιοπρέπειας και της ταυτότητάς τους και την ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβασή τους στην ιατρική περίθαλψη και στις υπηρεσίες διασύνδεσης/εξυπηρέτησης. 

● Η προώθηση των συνεργασιών/ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των τοπικών φορέων/υπηρεσιών για την καλύτερη διαχείριση περιστατικών σε αστεγία & κατάσταση δρόμου. 

Ενημέρωση/ενδυνάμωση των αρμόδιων κρατικών, ιδιωτικών και Μη Κερδοσκοπικών φορέων για την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην επιδιωκόμενη εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη. 

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών: Δημιουργία Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών & Πορισμάτων που θα αναρτηθεί δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και η επιστολή με το αίτημα βελτίωσης / αλλαγής μίας υπάρχουσας πολιτικής, θα πετύχουν τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού για το φαινόμενο της ορατής και αόρατης αστεγίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άστεγα και ευάλωτα άτομα. 

Αύξηση της συμμετοχής των ΟΚοιΠ σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μέσα από το ανοιχτό κάλεσμα που θα πραγματοποιηθεί σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που ασχολούνται με το φαινόμενο.

Το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε ήδη στην Αθήνα, στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας της “Καθ’ Οδόν Α.Μ.Κ.Ε.” όπου εξυπηρετούμενοι ενημερώθηκαν για χρήσιμες διαδικασίες όπως η έκδοση κάρτας ανεργίας, αιτήσεις και δικαιολογητικά για βασικά επιδόματα και πολλά άλλα!

«Το έργο “ΕΛΠΙΔΑ για την Αστεγία – Χτίζοντας γέφυρες για την κοινωνική ένταξη” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “BUILD”, με φορέα υλοποίησης την Ithaca και εταίρο την Emfasis. Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ)
στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και
το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)».

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.