Συνεργασίες

Δελτίο Τύπου | Ανακοίνωση νέας συνεργασίας

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρεία MYTILINEOS, ως Μεγάλος Υποστρικτής της οργάνωσης. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, βρίσκεται δίπλα στους άστεγους και ευάλωτους συνανθρώπους της υποστηρίζοντας τη λειτουργία υπηρεσιών της οργάνωσης αλλά και τη μέγιστη βελτιστοποίηση τους.

Η συμβολή της MYTILINEOS είναι πολύτιμη στη συνέχιση της λειτουργίας της Ithaca, αλλά και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενών μας, καθώς με όσα προσφέρει, εξασφαλίζουμε την εξυπηρέτηση όλο και περισσότερων ανθρώπων που στερούνται πρόσβαση σε καθαρά ρούχα.

Επιπλέον, ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια ενίσχυσης και βελτίωσης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των αστέγων, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξέλιξη των υπαρχουσών και στην προσθήκη νέων πρωτοβουλιών με κοινό σκοπό την αύξηση του αντικτύπου.

Η Ithaca πάντα στοχεύει σε δημιουργία συνεργασιών οι οποίες βασίζονται σε ένα κοινό όραμα, το οποίο αφορά την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση αστέγων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Σχετικά με την Ithaca:

H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και στοχεύει στην επανένταξη και στη αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και ευκαιρίες εργασιακής επανένταξης σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 7.900+ ανθρώπους, συμπληρώνοντας πάνω από 26.000 επισκέψεις, παραδίδοντας  130+ τόνους καθαρών ρούχων. Με την παροχή ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας, έχει ήδη ανταποκριθεί σε πάνω από 480 αιτήματα ωφελούμενων, ενώ έχει συμβάλει επιτυχώς στην εργασιακή επανένταξη 10 ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Σχετικά με την εταιρεία MYTILINEOS:

H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επικεντρωμένη στην αειφορία, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το 2050, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.