Δράσεις, Συνεργασίες

Δελτίο Τύπου | Ανακοίνωση νέας συνεργασίας | THI Australia x Ithaca

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό “The Hellenic Initiative (THI) Australia”. Το THI Australia προχώρησε σε τέσσερις νέες επιχορηγήσεις σε οργανώσεις της Ελλάδας, ανάμεσα στις οποίες έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε και εμείς. Σκοπός της συνολικής αυτής υποστήριξης είναι να ανακουφίσει ανάγκες συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι η τροφή, προσωρινή στέγαση και άλλες βασικές για την διαβίωση ανάγκες.

Το THI Australia, μέσα από τη συμβολή της στην Ithaca, θα υποστηρίξει τον δεύτερο πυλώνα δράσης μας, αυτόν της εργασιακής επανένταξης. Συγκεκριμένα, μας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια έμμισθη θέση στο πεδίο, διάρκειας δώδεκα μηνών  για ένα άτομο από τις ομάδες-στόχου μας. 

Με το Πρόγραμμα της Εργασιακής Επανένταξης της Ithaca, το άτομο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει να εργάζεται στην Ithaca, ενώ μέσα από την εργασιακή συμβουλευτική και ενδυνάμωση που θα πραγματοποιείται από την εργασιακή σύμβουλο της ομάδας, θα αναπτύξει νέες δεξιότητες και δυνατότητες, ενισχύοντας παράλληλα τις ήδη υπάρχουσες. 

Έχοντας αποκτήσει σημαντικά εφόδια όλο αυτό το διάστημα και μέσα από το δίκτυο συνεργατών με εταιρείες και οργανισμούς που έχουμε αναπτύξει, αποσκοπούμε στη μόνιμη απορρόφησή του στην αγορά εργασίας με την ολοκλήρωση της εμπειρίας του σε εμάς.

Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που ακόμη μια συνεργασία μας, βασίστηκε σε ένα κοινό όραμα όπως αυτό της πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης αστέγων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 

Σχετικά με την Ithaca:

H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και στοχεύει στην επανένταξη και στη αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και ευκαιρίες εργασιακής επανένταξης σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 7.900+ ανθρώπους, συμπληρώνοντας πάνω από 26.000 επισκέψεις, παραδίδοντας  130+ τόνους καθαρών ρούχων. Με την παροχή ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας, έχει ήδη ανταποκριθεί σε πάνω απο 480 αιτήματα ωφελούμενων, ενώ έχει συμβάλει επιτυχώς στην εργασιακή επανένταξη 10 ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Σχετικά με το THI Australia:

To The Hellenic (Initiative) Australia, είναι ένας εθνικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, για την ενδυνάμωση και επανένωση των Ελληνοαυστραλών και φιλελλήνων, με σκοπό την ανάκαμψη της Ελλάδας. Σχεδόν μια δεκαετία μετά την κρίση στην Ελλάδα, υπάρχουν ακόμα ευάλωτες ομάδες στη χώρα που ζουν χωρίς επαρκή τροφή, στέγαση και πρόσβαση στη βασική υγιεινή. Το THI Australia, αποσκοπεί να συμβάλει για ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα, μέσα από τη συνεργασία του με καινοτόμες μη κυβερνητικές οργανώσεις της χώρας, ώστε να υλοποιήσουν από κοινού προγράμματα για άμεση ανακούφιση, κοινωνική και οικονομική ευημερία και να επιφέρουν έναν αντίκτυπο με διάρκεια στην ελληνική κοινωνία. Από το 2014, έχουν υποστηρίξει με περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, προγράμματα και project στην Ελλάδα, γύρω από τους τομείς της υγείας, της κοινωνικής υπηρεσίας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Έχουν προσφέρει επίσης εκατομμύρια γεύματα και καλές πρακτικές σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη, έχουν υποστηρίξει τους άστεγους και έχουν συμβάλλει στο να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες.