Αντίκτυπος

Πάντα με αφοσίωση στην κοινωνική προσφορά, η Ithaca από το 2016 εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, παράλληλα με τις υπηρεσίες υγιεινής, η Ithaca δημιούργησε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης για ανθρώπους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η απασχόληση τους διαρκεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτως ωστε να τους παράσχει τα απαραίτητα εφόδια (εργασία, συμβουλευτική, ενδυνάμωση και καθοδήγηση) για να επανενταχθούν αρμονικά στην κοινωνία.

Στη συνέχεια, μέσω του δικτύου συνεργατών μας που απαρτίζεται από εταιρείες και φορείς, στοχεύουμε στην επαγγελματική τους αποκατάσταση κατ’ επέκταση στην κοινωνική τους επανένταξη.

Αποτελέσματα μέχρι σήμερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
0
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
0
ΚΙΛΑ ΡΟΥΧΩΝ
0
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
0
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0