Η Ithaca

Το όραμά μας

Στόχος της δράσης μας είναι να βοηθήσουμε τους αστέγους να ξαναβρούν την Ιθάκη τους. Επιδιώκουμε να αυξήσουμε το επίπεδο της κοινωνικής ενσωμάτωσης του άστεγου πληθυσμού, του οποίου ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Δεδομένης της έλλειψης επαρκών υπηρεσιών υγιεινής για τους αστέγους, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα κινητό πλυντήριο ρούχων. Μέσω της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών μας αποσκοπούμε στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των αστέγων, καθώς και στην ανάκτηση της αίσθησης αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους. 

Ο δεύτερος άξονας των υπηρεσιών μας, στοχεύει στην εργασιακή επανένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Δίνουμε τη δυνατότητα εργασίας στην ομάδα μας για συγκεκριμένο διάστημα, ενώ στη συνέχεια, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες (εργασιακή συμβουλευτική, ενδυνάμωση, διασύνδεση με εταιρείες και οργανισμούς) για την απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

Δείτε στιγμές από τη δράση μας

Γιατί κινητή μονάδα;

Η κινητή φύση του πλυντηρίου μας επιτρέπει να μετακινούμαστε οπουδήποτε και οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίζουμε και να εξυπηρετούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αφήνουν συχνά τις θέσεις τους και να μεταβούμε σε μέρη τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής (π.χ. κέντρα φιλοξενίας, αυτοσχέδιοι οικισμοί, καταλήψεις κ.ά.) Επιπρόσθετα, αυτό το μοντέλο λειτουργίας μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρούμε το κόστος χαμηλό, καθώς είμαστε απαλλαγμένοι από ενοίκια και παρόμοια λειτουργικά έξοδα.

Πού και πότε;

Το πλυντήριο λειτουργεί σε διαφορετικά αλλά σταθερά και διακριτά σημεία στην Αττική και στον Πειραιά. Λειτουργούμε με σταθερό ωράριο το οποίο είναι γνωστό στους ωφελούμενους και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε σημείου εξυπηρέτησης. Το πρόγραμμά μας είναι διαμορφωμένο ως εξής.

Πώς λειτουργεί;

Η κινητή μας μονάδα αποτελείται από δύο πλυντήρια και δύο στεγνωτήρια, ενώ το νερό και το ρεύμα παρέχονται δωρεάν από συνεργαζόμενους φορείς και οργανώσεις. Η κάθε πλύση διαρκεί περίπου 40’ και το στέγνωμα των ρούχων άλλα 45’. Οι ωφελούμενοι παραδίδουν τα ρούχα τους στην αρχή της βάρδια, λαμβάνοντας έναν αριθμό προτεραιότητας με τον οποίο παραλαμβάνουν τα ρούχα τους κατά τη λήξη της διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές στο πεδίο είναι υπεύθυνοι για την υποδοχή και τη σωστή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της υπηρεσίας καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της συνολικότερης λειτουργίας.

Πώς δημιουργήθηκε η Ithaca;

Η Ithaca ιδρύθηκε το 2015 από τρεις φοιτητές, το Θάνο Σπηλιόπουλο, το Φάνη Τσόνα και την Ανδήλη Ραχούτη. Βλέποντας μία παρόμοια δράση στην Αυστραλία, ο Θάνος, ο Φάνης και η Ανδήλη αποφάσισαν να δημιουργήσουν το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για τους αστέγους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  Η δράση τους υποστηρίχθηκε ενεργά από το Angelopoulos CGIU Fellowship και στη συνέχεια  βραβεύτηκε από το Social Impact Award 2015 και από το διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Social Innovation Tournament 2016). Η ιδέα αυτή έγινε πράξη στις 5 Απριλίου 2016, όπου το κινητό πλυντήριο της Ithaca βγήκε για πρώτη φορά πιλοτικά στους δρόμους της Αθήνας. Από τον Ιανουάριο 2017 η ομάδα της Ithaca άρχισε να αναπτύσσεται λειτουργώντας πλέον σε καθημερινή βάση, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε τις πρώτες θέσεις εργασίας μέσα στην οργάνωση τις οποίες προσέφερε σε ανθρώπους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή το κινητό πλυντήριο λειτουργεί σε πέντε διαφορετικά σημεία στην Αθήνα και τον Πειραιά έξι ημέρες την εβομάδα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να επεκτείνει τα σημεία λειτουργίας του ώστε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο το έχει ανάγκη.