Η Ithaca

Σχετικά με την Ithaca

H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων για τον άστεγο πληθυσμό και προσφέρει υπηρεσίες επανένταξης, με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται οι άστεγοι. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει πάνω από 8000 ανθρώπους.

Δείτε στιγμές από τη δράση μας

H δράση της Ithaca εστιάζει στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι από τα βασικά κοινωνικά αγαθά και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες

Παροχή Υπηρεσιών Υγιεινής 

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγιεινής προς τους ανθρώπους που διαβιούν σε καταστάσεις δρόμου ή εν γένει επισφαλείς συνθήκες. Η Ithaca, δεδομένης της έλλειψης επαρκών υπηρεσιών υγιεινής, λειτουργεί την πρώτη κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη λειτουργία των πλυντηρίων του Υπνωτήριου στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Τέλος, παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες δομές προς τους ωφελούμενους της.

Επανένταξη

Η Ithaca, με όχημα την Κινητή Μονάδα πλυντηρίου ρούχων, απασχολεί άτομα από ευάλωτες ομάδες με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας, ως ουσιαστική προσέγγιση για μόνιμη λύση στα πολλαπλά προβλήματα της ομάδας-στόχου. Με προγράμματα εργασιακής συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης και διασύνδεσης με εταιρείες και οργανισμούς, η ομάδα της Ithaca ολοκληρώνει μία διαδικασία ουσιαστικής και ολιστικής παρέμβασης με τελικό στόχο τη μόνιμη απορρόφηση των ωφελούμενων του προγράμματος στην αγορά εργασίας.

Ευαισθητοποίηση και δράσεις Συνηγορίας

Ο τρίτος πυλώνας, αφορά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και της Πολιτείας γύρω από το ζήτημα της έλλειψης στέγης. Με τη δημιουργία εκστρατειών, τη συμμετοχή σε δίκτυα και τις τοποθετήσεις απευθυνόμενοι προς κάθε αρμόδιο όργανο, η Ithaca διεκδικεί και συνηγορεί υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών, των υπηρεσιών και της πρόσβασης όλων των ανθρώπων, σε όλα τα βασικά αγαθά.

Ο στόχος της Ithaca

Η Ithaca στοχεύει στη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω των υπηρεσιών υγιεινής, στην επανένταξη των ευάλωτων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των ανθρώπων για το πρόβλημα της αστεγίας και της φτώχειας.

Το όραμα της Ithaca είναι να ξαναβρούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες την Ιθάκη τους. Η αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και η μείωση των κοινωνικών αποκλεισμών.

Γιατί κινητή μονάδα;

Η κινητή φύση του πλυντηρίου, επιτρέπει τη μετακίνηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο η ομάδα της Ithaca προσεγγίζει και εξυπηρετεί πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αφήνουν συχνά τις θέσεις τους και επιτρέπει τη μετάβαση σε μέρη τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής (π.χ. κέντρα φιλοξενίας, αυτοσχέδιοι οικισμοί, καταλήψεις κ.ά.). Αυτό το μοντέλο λειτουργίας, εκτός του ότι διατηρεί χαμηλό κόστος λειτουργίας, δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους οι οποίοι εργάζονται στην ομάδα, να βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον που βοηθάει στο πρώτο βήμα προς την εργασιακή επανένταξη, καθώς και να αποτελούν ένα πρακτικό παράδειγμα για άλλους ωφελούμενους.

Πού και πότε;

Το πλυντήριο λειτουργεί σε διαφορετικά αλλά σταθερά και διακριτά σημεία στην Αττική και στον Πειραιά. Η λειτουργία σε σταθερό ωράριο, είναι γνωστό στους ωφελούμενους και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε σημείου εξυπηρέτησης. Το πρόγραμμά είναι διαμορφωμένο ως εξής.

Από τον Απρίλιο του 2020, η ομάδα της Ithaca λειτουργεί τα πλυντήρια στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για μία δράση που υλοποιείται σε μόνιμη βάση καθημερινά και σημείο εκκίνησης, αποτελεί η ουσιαστική στήριξη των αστέγων στις νέες συνθήκες Covid-19.

Πώς λειτουργεί;

Η κινητή μονάδα αποτελείται από δύο πλυντήρια και δύο στεγνωτήρια, ενώ το νερό και το ρεύμα παρέχονται δωρεάν από συνεργαζόμενους φορείς και οργανώσεις. Η κάθε πλύση διαρκεί περίπου 40’ και το στέγνωμα των ρούχων άλλα 45’. Οι ωφελούμενοι παραδίδουν τα ρούχα τους στην αρχή της βάρδιας και παίρνουν έναν αριθμό προτεραιότητας με τον οποίο παραλαμβάνουν τα ρούχα τους κατά τη λήξη της διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές στο πεδίο είναι υπεύθυνοι για την υποδοχή και τη σωστή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της υπηρεσίας καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της συνολικότερης λειτουργίας.

Πώς δημιουργήθηκε η Ithaca;

Η Ithaca ιδρύθηκε το 2015 από τρεις φοιτητές, τον Θάνο Σπηλιόπουλο, τον Φάνη Τσόνα και την Ανδήλη Ραχούτη. Βλέποντας μία παρόμοια δράση στην Αυστραλία, ο Θάνος, ο Φάνης και η Ανδήλη αποφάσισαν να δημιουργήσουν το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για τους αστέγους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  Η δράση τους υποστηρίχθηκε ενεργά από το Angelopoulos CGIU Fellowship και στη συνέχεια  βραβεύτηκε από το Social Impact Award 2015 και από το διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Social Innovation Tournament 2016). Η ιδέα αυτή έγινε πράξη στις 5 Απριλίου 2016, όπου το κινητό πλυντήριο της Ithaca βγήκε για πρώτη φορά πιλοτικά στους δρόμους της Αθήνας. Από τον Ιανουάριο 2017 η ομάδα της Ithaca άρχισε να αναπτύσσεται λειτουργώντας πλέον σε καθημερινή βάση, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε τις πρώτες θέσεις εργασίας μέσα στην οργάνωση τις οποίες προσέφερε σε ανθρώπους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή το κινητό πλυντήριο λειτουργεί σε έξι διαφορετικά σημεία στην Αθήνα και τον Πειραιά καθημερινά, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να επεκτείνει τα σημεία λειτουργίας του ώστε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο το έχει ανάγκη.