Μήνας: Δεκέμβριος 2020

Δράση Αλληλεγγύης με την υποστήριξη της LG Hellas

Το βράδυ της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου, η ομάδα της Ithaca, αποτελούμενη από εθελοντές και εργαζόμενους και με την υποστήριξη της LG Hellas, προχώρησε σε μία δράση αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας.

Μοιράστηκαν σε δεκάδες άστεγους συνανθρώπους μας που ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δρόμου, τσάντες οι οποίες είχαν σκούφους, γάντια, κασκόλ, κάλτσες και αδιάβροχα μπουφάν.

Στην εξόρμηση βρέθηκαν μαζί με την ομάδα της Ithaca, εκπρόσωπος της LG Hellas και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέτοιες δράσεις αποτελούν το ελάχιστο μπροστά στο μεγάλο και πολυσύνθετο πρόβλημα της αστεγίας όμως, δεν παύουν να προσφέρουν ένα χαμόγελο και μία ζεστή αγκαλιά σε αυτούς που τα έχουν μεγάλη ανάγκη.

Η Ithaca αναζητά Director of Development για την Αθήνα

Director of Development – Αθήνα

Director of Development

Σύνοψη θέσης:

Η Ithaca αναζητά ένα νέο και δημιουργικό άτομο για να καλύψει τη θέση του Director of Development, ο οποίος θα
είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου της Οργάνωσης.

Καθήκοντα:
● Διαμόρφωση του στρατηγικού πλάνου της Οργάνωσης και επίβλεψη υλοποίησης του
● Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης νέων δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου της Οργάνωσης
● Διαχείριση Έργου για στρατηγικά projects της Οργάνωσης
● Διαμόρφωση της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων της Οργάνωσης
● Ανάπτυξη του δικτύου στρατηγικών συνεργατών της Οργάνωσης
● Οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση ταμειακών ροών και ανάπτυξη του προϋπολογισμού της Οργάνωσης
● Παρακολούθηση αποτελεσμάτων της Οργάνωσης και δημιουργία επιχειρησιακών και οικονομικών αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο
● Εκπροσώπηση και προώθηση του έργου της Οργάνωσης σε εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις εργασίας
● Υποστήριξη της Ομάδας της Ithaca, σε θέματα που αφορούν την καθημερινή διαχείριση, το συντονισμό και τη λειτουργία της Οργάνωσης

Προφίλ:
● Απόφοιτος ΑΕΙ κατά προτίμηση σε τομέα Διοίκησης ή/και Οικονομικών Επιστημών
● Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
● Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, ή σε ρόλο Project Management
● Άριστη γνώση MS Office (PowerPoint, Excel, κλπ)
● Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
● Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
● Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα να λειτουργεί εντός ομάδας
● Ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες παρουσίασης
● Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Θέσης:
● Τόπος: Αθήνα
● Σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου
● Αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο
● Εργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα
● Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης
● Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@ithacalaundry.gr

Η Ithaca αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για την Αθήνα

Κοινωνικός Λειτουργός – Αθήνα

Κοινωνικός Λειτουργός

Σύνοψη θέσης:

Η Ithaca αναζητά ένα νέο και δημιουργικό άτομο για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού με εξειδίκευση στην εργασιακή συμβουλευτική, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος/η για την υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη στην παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους της Οργάνωσης
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών των ωφελούμενων της Οργάνωσης
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού ωφελούμενων, όπου αυτό απαιτείται
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση προόδου με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
 • Συνεργασία με δίκτυο οργανώσεων και φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) για παραπομπή ωφελούμενων σε κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάμωσης και εργασιακής συμβουλευτικής στους εργαζόμενους της Οργάνωσης οι οποίοι προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 • Καταγραφή αναγκών και εύρεση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους της Οργάνωσης οι οποίοι προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 • Συμμετοχή στην αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες για εργασία στην Οργάνωση
 • Αξιολόγηση της εξέλιξης των εργαζομένων της Οργάνωσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ωφελούμενους
 • Υποστήριξη του Επιχειρησιακού Διευθυντή και συνεργασία μαζί του, για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Οργάνωσης

Προφίλ:

 • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας
 • Απαραίτητη εξειδίκευση στην συμβουλευτική απασχόλησης
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σχετικά με την ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων τουλάχιστον δύο έτη
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικού MS Office
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θέσης:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου.
 • Αναφορά στον Επιχειρησιακό Διευθυντή.
 • Εργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα.
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@ithacalaundry.gr γράφοντας Κοινωνικός Λειτουργός στο θέμα.