Μήνας: Σεπτέμβριος 2018

Η εξέλιξη της ομάδας Ithaca

Η Ithaca από τον Απρίλιο του 2016 προσφέρει με αφοσίωση κοινωνικό έργο και εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Στα πλαίσια των δράσεών της, από τον Ιανουάριο του 2017, πέρα από τις υπηρεσίες υγιεινής, κατάφερε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης για ανθρώπους, που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στοχεύοντας στην εργασιακή και κοινωνική τους επανένταξη.

Περισσότερα

Η μάρκα SANITAS για άλλη μια φορά στο πλευρό της Ithaca

Η μάρκα SANITAS βρίσκεται για άλλη μια χρονιά δίπλα στο έργο της ομάδας Ithaca. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 η εταιρία SANITAS του ομίλου Σαράντη θα προσφέρει στην ομάδα της ITHACA γάντια και σακούλες. Με αυτή την παροχή, η SANITAS εξασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής για όλους τους εργαζόμενους,εθελοντές αλλά και επωφελούμενους της δράσης.

Περισσότερα