Η Ithaca αναζητά Director of Development για την Αθήνα

Director of Development – Αθήνα

Director of Development

Σύνοψη θέσης:

Η Ithaca αναζητά ένα νέο και δημιουργικό άτομο για να καλύψει τη θέση του Director of Development, ο οποίος θα
είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου της Οργάνωσης.

Καθήκοντα:
● Διαμόρφωση του στρατηγικού πλάνου της Οργάνωσης και επίβλεψη υλοποίησης του
● Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης νέων δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου της Οργάνωσης
● Διαχείριση Έργου για στρατηγικά projects της Οργάνωσης
● Διαμόρφωση της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων της Οργάνωσης
● Ανάπτυξη του δικτύου στρατηγικών συνεργατών της Οργάνωσης
● Οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση ταμειακών ροών και ανάπτυξη του προϋπολογισμού της Οργάνωσης
● Παρακολούθηση αποτελεσμάτων της Οργάνωσης και δημιουργία επιχειρησιακών και οικονομικών αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο
● Εκπροσώπηση και προώθηση του έργου της Οργάνωσης σε εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις εργασίας
● Υποστήριξη της Ομάδας της Ithaca, σε θέματα που αφορούν την καθημερινή διαχείριση, το συντονισμό και τη λειτουργία της Οργάνωσης

Προφίλ:
● Απόφοιτος ΑΕΙ κατά προτίμηση σε τομέα Διοίκησης ή/και Οικονομικών Επιστημών
● Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
● Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, ή σε ρόλο Project Management
● Άριστη γνώση MS Office (PowerPoint, Excel, κλπ)
● Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
● Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
● Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα να λειτουργεί εντός ομάδας
● Ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες παρουσίασης
● Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Θέσης:
● Τόπος: Αθήνα
● Σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου
● Αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο
● Εργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα
● Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης
● Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@ithacalaundry.gr