Η Ithaca αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για την Αθήνα

Κοινωνικός Λειτουργός – Αθήνα

Κοινωνικός Λειτουργός

Σύνοψη θέσης:

Η Ithaca αναζητά ένα νέο και δημιουργικό άτομο για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού με εξειδίκευση στην εργασιακή συμβουλευτική, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος/η για την υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη στην παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους της Οργάνωσης
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών των ωφελούμενων της Οργάνωσης
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού ωφελούμενων, όπου αυτό απαιτείται
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση προόδου με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
 • Συνεργασία με δίκτυο οργανώσεων και φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) για παραπομπή ωφελούμενων σε κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάμωσης και εργασιακής συμβουλευτικής στους εργαζόμενους της Οργάνωσης οι οποίοι προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 • Καταγραφή αναγκών και εύρεση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους της Οργάνωσης οι οποίοι προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 • Συμμετοχή στην αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες για εργασία στην Οργάνωση
 • Αξιολόγηση της εξέλιξης των εργαζομένων της Οργάνωσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ωφελούμενους
 • Υποστήριξη του Επιχειρησιακού Διευθυντή και συνεργασία μαζί του, για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Οργάνωσης

Προφίλ:

 • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας
 • Απαραίτητη εξειδίκευση στην συμβουλευτική απασχόλησης
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σχετικά με την ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων τουλάχιστον δύο έτη
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικού MS Office
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θέσης:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου.
 • Αναφορά στον Επιχειρησιακό Διευθυντή.
 • Εργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα.
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@ithacalaundry.gr γράφοντας Κοινωνικός Λειτουργός στο θέμα.