Στο Ithaca πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες μας χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την ιδέα μας.

lg
logo_synathina_final_1-1copy-express-logo